Включи се

Има няколко начина човек да се включи в добруването с ДарЛимец. Моля прочетете внимателно изброените категории по-долу, за да знаете към коя може да се присъедините и получите ДарЛимец. Всичкото семе за отглеждане се дарява. като е желателно, за да продължим доброто начинание и да умножим и възродим древното Жито да даряваме поне 50% от реколтата, която ще пожънем след това.

Всеки, който е получил ДарЛимец за засяване, поема отговорност пред Вселената и дава честната си дума, че ще дари след това поне 50% от реколтата. По този начин доброто ще продължи да се умножава. След като се прибере реколтата всеки получил дарените семена ще опише в този сайт какво е количеството от реколтата и колко от него ще сподели даром за засяване. Ако в близкия район има желаещи, които желаят да отглеждат Лимец, то те ще бъдат пренасочени към вас за да им дадете дарените семена. Помнете, че на всеки, на който се дават даром семената трябва да му се напомня идеята, че след това поне 50% от реколтата да я дари по същия начин и да се запише в този сайт, за да си съдействаме в това светло начинание заЕдно.

ДарЛимецът, който, доброволците отглеждаме е само за 100% даряване и НЕ Е за продаване. Той е сят на ръце по висок идеал и свойствата му са силно лечебни, затова трябва да осъзнаваме колко ценно е всяко зърно от него. ДарЛимецът се отглежда, за да може възможно най-много хора да получат поне по малка доза, с която да се пречистват и лекуват, чрез Житен Пост, или за да се дарява като семе на хора, които желаят да го отглеждат и даряват с цел древното жито да се разпространи и доброто дело да се умножи. Ето и начините за добруване:

Включи се в инициативата ДарЛимец

Има няколко начина човек да се включи в добруването с ДарЛимец. Моля прочетете внимателно изброените категории по-долу, за да знаете към коя може да се присъедините и получите ДарЛимец. Всичкото семе за отглеждане се дарява. като е желателно, за да продължим доброто начинание и да умножим и възродим древното Жито да даряваме поне 50% от реколтата, която ще пожънем след това.

КОЛЕКТИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ

Отглеждайте си Лимец на обща нива, заедно с други съдейници…

Научи повече

ДОБРОВОЛЦИ

Ако искате да допринесете за идеята като доброволци, включете се в дейностите…

Научи повече

Преди да се включите, молим изгледайте това видео, за да се запознаете с целия процес по отглеждането на ДарЛимеца:

https://www.youtube.com/watch?v=LQvL4vqlDkU