Лимец в саксия

Има един ценен опит, който всеки може да направи у дома си. А именно да засади няколко зрънца лимец в саксийка, да проследи растежа им, да ги наблюдава, да се свърже с живота им. Защото житното зърно крие велики тайни.

Вземете една саксийка, напълнени я с почва. Вземете вашето пакетче семенца от пакета „ДарЛимец“ и заровете с пръстчета семенцата в саксията. Вгледайте се в златния им цвят, погалете ги, благодарете им за службата, която вършат в света. Защото житцето – така малко и скромно е ежедневно в устата на почти всеки човек по земята. То се пожертва, за да бъде храна и да даде сила на телата ни и ценни уроци за душата ни.

Учителя Петър Дънов ни казва:

„Житното зърно е Христос. Целият свят се храни от Христа.
Житните зрънца са Неговото тяло.“

Гледайки ден след ден как раснат малките зрънца, как пускат своите коренчета в земята и красивите си зелени стръкове устремяват нагоре, любувайки им се и ние ще можем да се свържем с възвишения свят, от който те идват и да възприемем частица от посланието, което носят за хората.

Знаете ли, че за 20 години само 1 малко житено зрънце може да изхрани целия свят? Да, за една година 1 зърно дава около 150 зърна. Втората година то ще даде 150х150 = 22500 зърна, третата всяко от тях ще даде по 150.. и така за 20 години се получава число, което ако разделим на 8 милиарда човека и на броя зърна в един кг (30 000) пак се получава число (килограми), несъбиращо се в ленатата на калкулатора. Може да проверите сами!

Затова когато сеем своите неколцина зрънца в малката си саксийка у дома, е важно да знаем, че държим в ръцете си едно голямо богатство. Когато засеем това богатство, ще можем да видим как умира житното зрънце в земята, за да израсте в нова младост и свежест и да принесе своя плод. Това е пътят и на човешката душа, която само чрез самопожертвованието и служенето на другите може да вкуси новия живот и да принесе своите красиви плодове.