Условия за ползване на сайта ДарЛимец

Добре дошли на сайта ДарЛимец!
Всеки потребител на сайта ДарЛимец е длъжен да се запознае с настоящите Условия за ползване. Условията за ползване важат за всички потребители на сайта ДарЛимец. Потребител е всяко лице, което е попълнило формата за заявка и използва услугите, предоставени от сайта. За да ползвате безплатно услугите, предоставени от сайта, Вие трябва да се запознаете и приемете посочените Условия за ползване. За поставянето на линкове към сайта ДарЛимец не се изисква предварително разрешение, ако информацията към линковете е точна и отговаря на съдържанието на сайта. Потребителят се съгласява с Условията за ползване, като попълва формата за заявка, с попълването на която потвърждава своето пълнолетие или съгласието на законните си представители. Администраторите на сайта ДарЛимец имат право да изпращат непоискани търговски съобщения до потребителите, заявили съгласието си, с цел да ги информират за свои нови услуги, актуални събития и др. Администраторите на сайта ДарЛимец не носят отговорност за щети, възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това – технически проблеми, техническа профилактика и др. Администраторите на сайта ДарЛимец имат право да събират, съхраняват, обработват и използват данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребители. Администраторите сайта ДарЛимец го предоставят без да дават гаранции за софтуера, съдържанието и услугите, разпространявани чрез тях, без да гарантират качество, точност и навременност на информацията, липса на грешки и прекъсвания. Администраторите на сайта ДарЛимец не носят отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена в сайта. С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, администраторите на сайта ДарЛимец събират информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид – дата/час на посещенията, IP адрес и др. Сайтът ДарЛимец ползва cookies, за да ви разпознава (анонимно) и следи поведението на потребителите на сайта. Използваме тази информация, за да направим сайта по- добър. Сайтът ДарЛимец може да записва IP адреса ви. Бихме ползвали тази информация само, за да предотвратим измами и уловим проблеми. Информация, идентифицираща конкретен потребител и съдържаща се в базата данни на сайта ДарЛимец, не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от оправомощените органи в съответствие с българското законодателство или когато е изрично разрешено от Потребителя.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Предоставянето на лични данни от потребителите на сайта е доброволно и представлява изрично съгласие по смисъла на Закона за защита на личните данни, а обработването им се извършва единствено за целите на сайта, както и за статистически цели на администраторите на сайта ДарЛимец. Съгласието с общите условия и попълването на информацията във формата за заявка или регистрация потвърждава съгласието на всеки потребител тази информация, както и публикуваните от него впоследствие коментари, снимки или текстове да бъдат достъпни за останалите потребители, както и съгласието данните да бъдат обработвани за целите на сайта. Администраторите на сайта ДарЛимец поемат задължението да обработват и съхраняват личните данни на потребителите съгласно Закона за защита на личните данни, както и да предприемат необходимите мерки, за да защити данните на потребителите от неправомерен достъп, от случайна загуба, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Въпреки че се прави всичко възможно да се предотврати достъпът на трети лица до данните на всеки потребител, администраторите на сайта ДарЛимец не носят отговорност, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона. Администраторите на сайта ДарЛимец гарантират, че постъпилите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. Данните, които предоставяте при регистрация на акаунта си, се ползват единствено за целите на услугите, които предоставя сайта ДарЛимец. Администраторите на сайта ДарЛимец се задължават да не разкриват никаква лична информация, предоставена от потребителите на трети лица, освен с изричното съгласие на потребителите или ако последната е изискана от държавен орган съгласно разпоредбите на действащото законодателство. С попълване на формата за заявка всеки потребител потвърждава съгласието си да получава съобщения от администраторите на сайта ДарЛимец във връзка с разширяване на услугите на сайта, промоции и др.маркетингови и статистически цели. Ако потребителят не желае да получава съобщения, той трябва писмено да уведоми за това администраторите на на сайта ДарЛимец. Администраторите на сайта ДарЛимец си запазват правото да променят настоящите Условия по всяко време без предварително известие, като публикуват допълненията и измененията в сайта. Ако продължите да използвате сайта след промяна на условията за ползване, се счита, че вие приемате новите условия. Администраторите на сайта ДарЛимец могат да поставят на сайта линкове, препращащи към други сайтове със сходни услуги, без комерсиална цел. Всяка услуга или функция на сайта ДарЛимец могат да бъдат прекратени или променяни по всяко време и без предупреждение. ДарЛимец ви дава право да използвате (копирате и разпространявате) съдържанието в сайта за лична употреба, с нетърговски цели.